Handel

Materiały izolacji wodochronnej

 
 

izobud 

Papy asfaltowe

Lepiki asfaltowe, hydroizolacje

Folie

Folie fundamentowe, Geowłókniny

     

Cement, wapnoCement

Cement

WapnoDodatki do zapraw

     

Materiały izolacji termicznejWełna skalna

Styropan, XPS

Wełna mineralna, XPS

Wełna mineralna


Wełna skalna


 Polistyren ekstrudowany XPS
 
 
styropian
 

 


Materiały ściennePustaki i cegły ceramiczne

Bloczki z białego betonu komórkowego

Bloczki z szarego betonu komórkowego

Pustaki i cegły silikatowe

Kominy

   
 

Stal


Pręty zbrojeniowe Maty zbrojeniowe Siatka Rabitza Siatka Leduchowskiegostat4u stat4u